آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« نوشتن | صفحه اصلی | « شادی با مردم بودن » »


شنبه 18 بهمن 1382
خيز و در کاسهء زر

خيز و در کاسهء زر آب طربـــــــناک انداز


پيشتر زانکه شود کاسهء سر خاک انداز


عاقبت منزل ما وادی خاموشان اســـت


حالــــــيا غلغـــــــله در گنبد افلاک انداز


به سر سبز تو ای سرو که چون خاک شوم


ناز از سر بنــــه و سايــه بر اين خاک انداز


چشم آلوده نظر از رخ جانان دور اســــت


بــــــــر رخ او نــــــــــظر از آئينهء پاک انداز


غسل در اشک زدم کاهل طريقـــت گويند


پاک شو اول و پــــس ديده بر آن پاک انداز


يارب آن زاهد خودبيــــن که بجز عيب نديد


دود آهيـــــش در آئـــــينهء ادراک انـــــداز


چون گل از  نکهت او جامه قبا کن حافظ


ويــــن قبا در ره آن قامـــــت چالاک انداز


دارم برای يک هفته می رم شهر حافظ !


می دونی چيه ؟ تو روزهای مونده رو با شمردن ستاره هايی که می افتن حساب می کنی و من روزهای از دست رفتمو با شمردن پاکی هايی که  تو داری و از من افتادن !


خانم کوچولو از ستاره هايی که از دلتون جا می مونه به من می فروشين تا من هم بتونم بشمرم ؟

لیلا | 10:19 PM | نظرات (0)