آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« سادهء زنانه ! | صفحه اصلی | زن »


چهارشنبه 29 مرداد 1382
بیهوشی

خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد


بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خويش


 


می گن اونی که اون بالاست هيچ وقت بيش تر از توان آدمهاش بهشون درد نمی ده ! حتی می گن که اگه اين درد در مواقعی بيش از طاقت آدم بشه طرف بيهوش می شه تا چيزی نفهمه !


..... حالا می فهمم که چرا بعضی وقت ها آدم تو بی  " هوشی  " راه می ره ، حرف می زنه و خلاصه  " زنده  " گی می کنه ....


 


.....................................


اين clip رو ببينين خيلی با حاله ! سازنده اش هم همين گوشه و کنارهاست !


.....................................


اولين جشنوارهء بستنی و شکلات ! آدرس: ابتدای جاده لشکرک، بلوار اوشان، بعد از بیمارستان 505 ارتش، کوی جنت، مجتمع بیمارستانی - رفاهی محک. تلفن: 7 - 2490544


اونايی که اومدن که هيچ !!!!!!اونايی که نيومدن می تونن عکس هاشو اينجا ببينن !

لیلا | 02:26 PM | نظرات (0)