آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« از اين و اون ! | صفحه اصلی | مصاحبه : »


سه شنبه 14 مرداد 1382
آن چيست ؟

آن چيست که بهتر از مادر ما را می شناسد ؟ مرگ .


باد از کجا می وزد ؟ از کتاب کهنه ای که فراموش کرده ايم آن را بر بنديم .


سخن راست را از کجا بشناسيم ؟ از سکوت آن .


برف چيست ؟ اندکی سردی ، بسياری کودکی .


آن چيست که تا سپيده دم می رقصد ؟ستاره .


آن چيست که هنگام راه رفتن رد پايش را پاک می کند ؟ خوبی .


سگی که صاحب خود را به دندان می گزد چه نام دارد ؟ افتخار .


آن چيست که پس از مرگ می خندد ؟ باران در ميان شاخساران .


آن چيست که از دست ما غذا می خورد ؟ اميد .


آن چيست که تنها در غياب ما به سراغمان می آيد ؟ عشق .


آن چيست که تب دارد بی آنکه هيچ وقت بيمار باشد ؟ زمان .


آن چيست که نور را با دستمالی آلوده پاک می کند ؟ جنون .


آن چيست که ناخوانده وارد می شود و نارانده خارج ؟ زندگی .


کريستين بوبن ( رفيق اعلی )


 


( خصوصی : داداش خوبم سالگرد وارد شدن اين مهمان ناخوانده يعنی زندگی رو بهت تبريک می گم ، تولدت مبارک داداش جونم !!!! )

لیلا | 08:52 AM | نظرات (26)