آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« نه آمدن ! | صفحه اصلی | روز ـــــــــــــــــــــ نامه ! »


جمعه 3 مرداد 1382
يک سالگی عقل !

من آن مفهوم مجرد را جسته ام


من آن مفهوم مجرد را می جويم


.........


با اينهمه از ياد مبر که ما


 من و تو


انسان را رعايت کرده ايم


خود اگر شاهکار خدا بود يا نبود


و عشق را رعايت کرده ايم


..........


قلبم را در مجری کهنه ای پنهان می کنم


در اتاقی که دريچه ايش نيست


از مهتابی به کوچهء تاريک خم می شوم


و به جای همه نوميدان می گريم :


آه من حرام شده ام


با اين همه ای قلب در به در از ياد مبر که ما


من و تو


عشق را رعايت کرده ايم


از ياد مبر که ما من وتو


انسان را رعايت کرده ايم


خود اگر شاهکار خدا بود يا نبود


که ما


من و تو عقل را


رعايت نکرده ايم


هر که هر چه می خواهد بگويد


( من و شاملو )


عقل من امروز يک ساله شد !  از اين عقل خرد ( با ضم خ و سکون ر ) انتظار زيادی نداشته باشيد !


 ( امروز تولد وبلاگمه !!!! الان اگه بوزک بود می گفت فکر کردی IQ ما اندازهء گلدونه که با وجود اون نوشتهء بالايی اينو گفتی ؟ولی خب گفتم شايد بعضيها فکر کنن که تا ۱ سال پيش تو نوبت عقل بودم و ۱ ساله که خدا به من عقل داده ! به هر حال فرق زيادی نمی کنه ! )


 

لیلا | 07:40 AM | نظرات (10)