آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« معمولی تر از معمولی ! | صفحه اصلی | يک سالگی عقل ! »


دوشنبه 30 تیر 1382
نه آمدن !


می خواهی بدانی زندگی یعنی چه ؟


یعنی اینکه بهترین چیزها همیشه از دسترس تو بیرون است ،  زیرا بهترین چیزها اینست که زاییده نشده باشی ، نباشی ، هیچ باشی !( نيچه )


 جايی هست که آنجا نه زمينی ، نه آبی ، نه فروغی ، نه هوايی ، نه نا محدودی مکان ، نه نا محدودی دانستگی ، نه نيستی ، نه ادراک و نه  نه - ادراک ، نه اين جهان و نه آن جهان است ، نه خورشيدی و نه ماهی است . من آن را نه آمدن می نامم ، نه رفتن ، نه ايستادن ، نه حرکت ، نه سکون ، نه مرگ ، نه تولد ، بی بنياد و بی پيوستگی است ، بيجاست . اينجا پايان رنج است !


 

لیلا | 06:43 PM | نظرات (5)