آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« به خاطر ..... | صفحه اصلی | بونوئل »


جمعه 6 تیر 1382
در همين نزديکی .....

- الو ٬ بفرمائين ؟
× الو سلام !
- سلاااااام ! چطوری خوبی ؟
× مرسی قربونت ٬ تو خوبی؟
- منم بد نيستم خوبم .
× يه چيزيت هست ولی ٬ چته ؟
- نه چيزيم نيست ٬ يه کم سرم درد می کنه .
× آخی ٬ قربونت برم حتما شب کم خوابيدی ؟
- آره تا دير وقت داشتم با کامپيوتر کار می کردم . هنوزم همهء کارام مونده !
× اِ ..... کارات تموم نشد ؟
- نه هنوز .
..................
..........................

یک ساعت بعد
× خب ديگه عزيزم من برم !
- راستی اون کاره رو که گفته بودم ٬ امروز تماس گرفتم گفتن يه شرايطی داره و خلاصه نمی دونم حالا چی بشه ؟!
× جور می شه ايشالّا ! خب ديگه من ......
- ببين اين دوستم رو که گفته بودم آهنگسازی می کنه ٬ داره يه کار جديد درست می کنه خيلی خوبه !
× آهان ! خب باشه ! قربونت من فعلا برم الان جيش دارم شب باهات تماس می گيرم !
- حتما يه روز می برمت خونه شون ! اتفاقا زنش خيلی دوست داره تو رو ببينه . می گه بايد موجود جالبی باشی !
× هه ! مرسی ببين من برم ديگه ....
- اَ...............ه ! حال آدمو می گيری ! هی بايد برم بايد برم ! چرا اينطوری می کنی ؟
× بابا جان جيش دارم داره می ريزه !
- اَه ! واقعا که خيلی عوض شدی ! تو جيشت برات از من مهمتره ! برو اصلا ..........
× دِ .... صبر کن ! چرا قهر می کنی ؟ خب .... ببین ! الو ؟..... الو ؟........../

لیلا | 09:17 AM | نظرات (19)