آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« برو ! | صفحه اصلی | بن بست ! »


یکشنبه 4 خرداد 1382
نرو !

نرو ! يه دقيقه وايسا !
ببين نريا ! تو رو خدا !
نرو ! اگه بری من ديگه نمی تونم پيدات کنم !
نرو صبر کن حداقل يه قلم و کاغذ بيارم يه چيزی ازت داشته باشم !
..................................................
رفتی ؟ .............


تموم شد فکرم رفت ! برای اين دفه ديگه چيزی ندارم بنويسم !

لیلا | 09:44 AM | نظرات (6)