آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« شغل خوب | صفحه اصلی | نرو ! »


پنجشنبه 1 خرداد 1382
برو !

همچين می زنم تو سرت صدای سگ بدی ها !
دِ ..... برو !
نيگا ٬ همينجوری وايساده منو نيگا می کنه !
گفتم برو !
برو اصلا حوصله تو ندارم ها ! برو !
برای چی زل زدی به من ؟
برو اعصابتو ندارم !
برو !بالاخره پشتشو کرد به من دمی تکون داد و رفت ...............

لیلا | 08:29 PM | نظرات (0)