آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« يا سوال نکن يا انتظار | صفحه اصلی | برو ! »


دوشنبه 29 اردیبهشت 1382
شغل خوب

يه شغل خوب کشف کردم ! نه احتياج به سرمايه داره و نه چيز ديگه ای ! تازه خيلی هم مفيده !

مدير خط !می دونين چيه ؟ يه آقايی ( متاسفانه تا حالا مدير خط خانوم نديدم ) واميسته توی ایستگاه تاکسی ها و مسافر کش ها و يه دفترچه هم دستش می گيره و به مردم ميگه که نوبت کدوم ماشينه و کدومو بايد سوار شن ! بعد هم اسم يارو رانندهه رو تيک می زنه ! از کرايهء مسافرا هم يه درصد قابل توجهی می گيره ! وجودش هم کلّی به صلح جهانی کمک می کنه چون راننده ها هم ديگه سر يه دونه مسافر خرخرهء همديگه رو نمی جون !

اونوقت هی بگين بيکاری ! بيکاری بيداد می کنه ! دروغگوها ! مملکت سر تا پاش ايجاد شغله

لیلا | 08:28 AM | نظرات (0)