آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« Silence | صفحه اصلی | خدا »


پنجشنبه 11 اردیبهشت 1382
نسيه نداريم حتی برای شما !

هزينهء وارده برای شما جهت استفاده از اين مکان :

( فرض می کنيم با توجه به نوع نوشتن من که به طور متوسط کمی طولانی است و دير بالا آمدن صفحات وبلاگ شما جمعا ۳ دقيقه وقت در اين مکان مصرف می کنيد )

۱- هزينهء برق مصرفی در قبال کارکرد با کامپيوتر و روشن بودن حداقل يک لامپ ۱۰۰ وات بالای سرتان : ۳۲۰ ريال
۲ـ هزينهء استفاده از خط تلفن : ۴۳۰ ريال ( که اين مبلغ به زمان استف%7 ثابت نیست ما حداقل را در نظر گرفته ایم پس چانه زدن ممنوع !)
جمع کل : ۲۱۵۷۵۵ ريال

مبلغ وارده به هيچ ع�%8

لیلا | 10:03 AM | نظرات (3)