آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« اقبال | صفحه اصلی | ؟ »


دوشنبه 1 اردیبهشت 1382
جفت

ديدم بازار عشق و عاشقی داغه گفتم به قول يکی از دوستان غذای مونده بدم بخورين ٬ اين مطلب مال اون ته تهای آرشيومه که البته فکر کنم تعداد کمی خونده باشنش ٬ به هر حال کلمات يکيه منتها تاثير زمان ممکنه کمی مفهوم رو عوض کرده باشه !
جفت
- اگه بتونی این پازل رو درست کنی یه جایزهء بزرگ داری !
¤ خب سعيمو ميکنم!.....مممممم......داره %D! تکه های مونده چند تا بيشتر نيستن و اين چند تا دونه رو نقاشی می کنم .................... رديفه !... درست شد ! حتی سازندش هم تشخيص نميده که اينها اصل نيستن اينا عين اصل هستن فقط زياد نبايد دستمالی بشن!
ـ خب درستش کردی باريکلا! فقط يه مشکلی هست اين يکی رو هم بايد درست کنی آخه جفت اونه و بايد با هم باشن!
¤ اه ..... چه غلطی کردما! دندم نرم! باشه می سازم ! ....................... ولی .............. نميشه ! نمی دونم چرا تا به اين ۵ـ۶ تای آخر می رسم مشکل دار ميشه؟!......؟..! ولی %D

لیلا | 10:31 AM | نظرات (1)