آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« روشنفکری ٬ درد بی درمون ! | صفحه اصلی | .................... »


یکشنبه 4 اسفند 1381
بهانهء مرخصی !

چند روزی نمی نويسم به اين دليل :

دفاعیه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی
( واحد تهران مرکزی )
دانشکده هنر و معماری


رشتهء معماری
موضوع :
ما فرشته نيستيم ٬ همچون شما
( کانون بازپروری زنان بزهکار )

استاد راهنما : دکتر وحيد شالی امينی
استاد مشاور : دکتر شاهين کی نوش

دانشجو : ليلا معظمی جهرمی


زمان : ۱۳ / ۱-۱۳ / ۱۳۸۱ ( ۱۳=۱+۸+۳+۱ ) ٬ ساعت ۱-۱۳
مکان : دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد ٬ سالن ۱۰۷

لیلا | 10:58 AM | نظرات (1)