آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« تلفن | صفحه اصلی | قرمه سبزی »


دوشنبه 1 تیر 1383
نگاه کن ! شاید چیزی کم باشد

یکی از دانه ها کم است ...
اگر تسبیح گو باشی، شاید هیچ وقت متوجه کم بودن یکی از دانه های تسبیح نشوی . همینطور هربار
ذکرت را می گویی و می روی ...اما اگر چنین عادتی نداشته باشی ، ممکن است روزی این ردیف دانه هایی را که به نخ شده اند از روی قفسه یا جانماز مادر بزرگ برداری و از سر کنجکاوی دانه های آن را بشماری ...

لیلا | 09:46 AM | حرفی ؟ (41)