آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« غم نان اگر گذارد ... | صفحه اصلی | مشت نمونهء خروار »


سه شنبه 27 بهمن 1383
به مناسبت راهپيمايی ولنتين
اگر سن والنتاین مقدس می دانست که قرار است در بین پیروان یک مذهب غیر مسیحی چنان طرفدارانی پیدا کند که ندیده و نشناخته در سالروز دلال محبت گریش در شهری مثل تهران آنچنان ترافیکی ایجاد شود که همهء مردم تا نیمه شب در خیابانها گیر کنند و دختر پسرهای کادو به دست راهپیمایی کنند ، حتما خودش را پیامبر یا اصلا خود خدا معرفی می کرد.

اینجا را هم بخوانید !

لیلا | 12:27 PM | با تشکر از حضور مردم هميشه در صحنه (42)