آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
بایگانی
موضوعی:
من (16)
نوشته‌های پیشین (107)
نیشتو ببند ! (11)
هیچکدام (4)
داستان (20)
روزنوشت (85)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من
بخوانید

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . N E T

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« به سراغ زنان... | صفحه اصلی | نه برای نوشی که برای خودم! »


دوشنبه 20 تیر 1384
درد


چطور و از چه چيز بنويسم وقتي دوست ، همسايه و خواهرم درد دارد ؟

شايد روزي هزاران زن مثل نوشي قرباني نا فهمي ها و خودخواهي ها و بي عدالتي ها شوند ، ولي من نوشي را مي شناسم ، نوشي دوست من است و من با زندگي او آشنا هستم . تو را به خدا اگر قصد کمک داريد قضيه را سياسي نکنيد و کسي را به لجبازي نيندازيد، عاقلانه عمل کنيم و فقط به سلامت و آسايش دوستمان و بچه هايش فکر کنيم

لیلا | 08:32 AM | نظر؟ (36)