آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« اندر احوالات عمه گی کردن عمه لیلا | صفحه اصلی | breathing »


یکشنبه 13 فروردین 1385
پایان یک فصل بلند

به دردسرش نمی ارزه ! چیزهایی رو که نوشتم برای این بود که فکر می کردم باید بنویسم... و پاکشون کردم چون دیدم نمی ارزه ! به هر حال اینجا رو دادم به یه آدم دیگه تا بنویسه . اگه سبکش فرق داشت بدونین که من نیستم !

لیلا | 09:47 AM | چیزی از هیچ چکیده است (19)