آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« These are not comments | صفحه اصلی | تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل »


شنبه 23 اردیبهشت 1385
قانون اول و آخر لیلا


نمی دونم این چه سری ایه که تو زندگی من هیچ آدم ، هیچ چیزو یا هیچ مفهومی به طور کل از چرخه حذف نمی شه ! بعضی اوقات با یک چرخش و یا حرکت ناگهانی یکی از اینها به نظر به سرعت و با یک جهش ناگهانی از سیستم کنده می شه و دور می شه و من فکر می کنم که الان نیروی جاذبهء یک چرخهء دیگه اون تیکه رو به سمت خودش می کشه و بعد هم اون که تا ابد و یا تا یک چرخش ناگهانی دیگه درگیر نیروی گریز از مرکز دیگری شده تو زندگی من پیداش نمی شه ! ولی با کمال حیرت بعد از چند دور چرخیدن می بینم که ا ا ا ا ا ا این که بازم تو جریان زندگی منه؟ به نظرم اینجوریه که همه چیز اینقدر کسل کننده و بی مزه شده ! من مجبورم تا ابد در چرخهء کوچک زندگی خودم بمانم ، هیچ جزئی از آن تغییر نکند و از چرخه بیرون نرود و هیچ جزئی به آن اضافه نشود مگر اینکه به صورت عنصری ثابت در آید .

Photo by : Miftahur Rizka
http://frixin.deviantart.com
توجه : عکاس يک دختر 15 سالهء اهل قطر است

لیلا | 10:30 PM | ! هرکی قانون خودشو داره ! دعوا نداره که (13)