آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« | صفحه اصلی | همه مان داریم حیف می شویم ، به مولا! »


پنجشنبه 19 مرداد 1385
یک گربه بخر !گربه کوچولوی نازنازی ...یه کم برام نازمی کنی!

- بع بع ( در حالی که دنبه تکان می دهد ) خوبه ؟
گربه کوچولو ! ملوسک ! یک کم چاق شدی ها ! خوب کش و قوس نمی دیدی به خودت !
- بع بع ...آخه من یه گوسفندم ! سایز معمولم همینه به مولا !
پیشیکم... توچقدر لجبازی ! خب چرا لج می کنی و می خوای من تو رو... تو ملوسکمو بیشتر دوست نداشته باشم ؟
- بع بع ...من لج نمی کنم جون خودم ...
گربهء به این لج بازی نوبره ! خب حالا چرا میو میو نمی کنی عزیزکم ؟ ( در حالیکه زیر چانهء جانور را قلقلک می دهد ) یک کم برای من که اینقدر عاشقتم میو میو کن !
- بع بع ... نمی خوام دلتو بشکنم . ولی یک کمی برام سخته ! بع بع بعو بعو بعیو بعیو ...بع بع ...
هیچ فکر کردی که مردم وقتی این میو میو کردن مضحک تو رو بشنون . چی پیش خودشون فکر می کنن ؟ اصلا فکر کردی راجع به من چی می گن ؟ لابد پیش خودشون می گن عجب آدم بیشعوریه این صاحب گربهه ! عجب بی عرضه اییه ! حتی نتونست یه گربه رو جوری تربیت کنه که میو میو کنه .
- بع بع بع بع بع بع بع ...
من آدم بدبختیم ! تو هم موجود بی صفتی هستی که با من اینطوری می کنی ! حالا موهات چرا اینقدر فرفریه؟
-................

لیلا | 04:30 PM | بع بع (21)