آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« همه مان داریم حیف می شویم ، به مولا! | صفحه اصلی | هان ؟ »


جمعه 31 شهریور 1385
گر من ز می مغانه مستم ، هستم

همکارم با دلسوزی می پرسد : چی شده؟ چته ؟ سر تکان می دهم که یعنی : هیچی ...هم او و هم خودم می فهمیم که دروغ می گویم ، به سمتم می آید و گوشی هدفون را از روی گوشم برمیدارد و به گوشش می گذارد تا بفهمد چه چیزی گوش می کنم . قیافه اش از تعجب کش می آید و چشمانش گرد می شوند ، حتما نمی تواند تحلیلی ارائه کند که یک آدم دمغ و پکر که او به عنوان یک آدم نیمه روشنفکر می شناسد و از صبح که سر کار آمده بغض کرده و چشمانش خیس است چطور ممکن است بنشیند و موزیک " آی خانوم کجا کجا ..." گوش کند .
نمی دانم تا به حال چند بار از خودتان متعجب شدید و یا آدمهای اطرافتان با تعجب گفته اند : وااااااااا من فکر می کردم تو اینطوری فکر کنی ، یا دوست داشته باشی یا رفتار کنی ...!
من می گویم آدمها حداقل حداقل دو بخش هستند : 1 – بخش سطحی ، که ساده است ، چیزهای بنجل دوست دارد ، حرفهای خاله زنکی می زند ، نرگس و سریال های خانواده می بیند ، ویترین مغازه های لوازم آرایش فروشی را ساعتها نگاه می کند ، آهنگ های خال تور گوش می کند ، دوست دارد کلاس رقص برود ، از زیر کار در می رود ، توی تاکسی و محافل عمومی خودش را شریک بحثهای بی سر و ته سیاسی – اجتماعی می کند ، مطابق شرایط روز با خدا می شود و کافر ، طبق مد لباس می پوشد ، کتابهای کتابخانه اش را به ترتیب قد و یا از روی رنگ می چیند ، با خانواده اش راجع به هم سن و سالهای فامیل غیبت می کند تا خودش را بهترین جلوه دهد ، نظر آدمها مخصوصا جنس مخالف برایش مهم است ، از پول خیلی خیلی خوشش می آید ، اگر جایی دعوا شد سریع خودش را می رساند تا از چند و چون ماجرا با خبر شود ، و ...2- بخش حکیم عالی قدر ، که بخش پیچیده و روشنفکر آدمهاست ، موزیک های اصیل ( یا سنتی ایرانی و یا غیر دامبولی غیر ایرانی ) گوش می کند ، همهء لباسهاو وسایلش را یا خودش از خارج می خرد و یا برایش از خارج می آورند برای همین نیازی ندارد که به فروشگاهها و پاساژها برود ، فقط به کافی شاپ می رود تا قهوه بخورد ، فیلم های غیر هالیوودی با کلاس می بیند ، می نویسد ، نقاشی می کند و هیچ کس از نقاشیهایش سر در نمی آورد ، کتابهایش روی هم تلنبار شده اند و جا ندارد که مرتب بچیندشان ، به متافیزیک علاقه دارد ، زیاد با آدمها قاطی نمی شود ، مسئولیت پذیر است ، پول برایش یک مسئلهء درجه دو یا سه است و ...
این حداقلی ست که برای یک آدم می شود در نظر گرفت ، آن آدم چون یک سری کارها را می کند ( بسته به میزان بالاتر بودن حکیم عالی قدر یا شخصیت خال تور) خودش و یا اطرافیانش فکر می کنند که روشن فکر یا خال تور است و بعد در مواقعی که جور دیگری می شود همه تعجب می کنند ، در حالیکه این یکی از لا اقل دو قسمت شخصیت او بوده است .

لیلا | 06:02 PM | خیلی حوصلهء لیلای عاقلانه را ندارم (485)