آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« گر من ز می مغانه مستم ، هستم | صفحه اصلی | آدمهای تاثیر گذار »


دوشنبه 3 مهر 1385
هان ؟

همیشه از توضیح و تشریح چیزها ، خصوصا اگر این چیزها ، حرفهای خودم باشند متنفر بودم . آدم یک تصویری را می کشد یا آدمها و حتی خودش آن را می فهمند و یا نمی فهمند . آدم یک تئوری یا یک عقیده ای را می گوید یا قابل فهم است یا نیست ، اگر نباشد ، قابل تشریح و توضیح هم نیست . همه چیز که فیزیک و شیمی نیست که بشود فرمولهای آن را ارائه کرد و ساده سازی کرد تا هلو برو تو گلو شود . بعضی چیزها از یک لایه های خاصی از آدم در می آید و وقتی می گوییشان تازه می فهمی که عجب لایهء عجیب غریبی بوده این . چون هیچ کس نفهمیده چی گفتی وتو هم خوشحالی که یک لایه کشف کردی و می روی پی کارت . بیکار که نیستی ، بنشینی چیزی را که خودت هم همین چند لحظه پیش کشف کردی ، برای آدمها تشریح کنی . تازه شاید خودت هم هنوز ندانی چیست .
به هر حال این یکی از معضلاتی است که من به تازگی به آن پی بردم . خصوصا بین آدمهایی که خیلی به من نزدیکترند و خودم . یک آدم عاقلی بود می گفت کلا که زنها سیستم مغزشون بیشتر لایه ای و تو در توست . یعنی زنها هم مردها رو خیلی سورپرایز می کنند و هم خودشون خیلی از خودشون متعجب می شوند . من که فارغ از مسئلهء جنسیت هر لحظه خودم را شوک می کنم . می گویند برای قلب بد است ولی برای جلوگیری از روزمرگی مفید فایده است . روزی سه بار به میزان لازم مصرف کنید . اگر مرد هستید و مجرد ، پس از کمبود این سورپریزها رنج می برید ........نتیجه ------------> فورا متاهل شوید . و اگر از ازدیاد این حالات قلبتان درد می گیرد یا تغییر جنسیت دهید و یا زوجه را بکشید !

لیلا | 10:12 PM | آهان ! (9)