آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« بي اسم | صفحه اصلی | همه دنبال شادی هستند ولی همه بلدش نیستند... »


جمعه 3 آذر 1385
پرواز کوتاهمتناسخیون و بعضی از معتقدین به چیزهای ماوراء الطبیعه جورواجور معتقدند که ما قبل از اینجا انتخاب کردیم که این باشیم و بعد این شدیم ! فی الواقع اگر هم ایچنین باشد من یکی که چیزی به یاد نمی آورم و اگر می دانستم که لا اقل قبل از این کجا بودم ، شاید چیزکی به یاد می آوردم . به هر حال چیزی که مسلم است ، این خود آگاه ما انتخاب نکرده که ایرانی باشد ، در چنین خانواده ای به دنیا بیاید ، این ریختی باشد ، ضریب هوشیش این باشد ، مادرش چنین باشد ، پدرش چنان باشد ، خواهر و برادرش چنان تر باشد و ...
بعد هی که بزرگتر می شویم ، دیگران اجازه می دهند فکر کنیم که عاقل تر شدیم و انتخاب کنیم ، چون آن دیگران هم هیچ وقت از انتخابهایشان و میزان عقلانیتشان مطمئن نشده اند ، باید بگویم از وقتی که این حق انتخاب ها تعدادشان بیشتر و اهمیتشان سنگین تر شد ، دیگر فاتحه تان خوانده شده و در این دنیای بزرگ بیشتر به حال خودتان واگذاشته شدید و تنهاتر شدید . انتظار کمک و همفکری از کسی نداشته باشید ، مثلا اگر می خواهید برای کنکور انتخاب رشته کنید ، مطمئن باشید که هیچ کس بیشتر از شما نمی داند و در آن لحظه هیچ بنی بشری عاقل تر از شما نیست ! مغرور نباشید چون شما در عین گیج و گولی هستید ولی به هر حال در آن لحظه واجد شرایط ترین آدم برای انتخاب هستید .بغرنج ترین وضعیت در زندگی زمانی ست که عاشق باشیم . چون عاشق انتخاب نمی کند ، خودش را پرتاب می کند . بعد هی شنا می کند ، شنا می کند ، شنا می کند و وقتی به اندازهء کافی از ساحل دور شد و دیگر تا چشم کار می کرد دریای عشق بود و بس ، بر می گردد و پشت سرش را نگاه می کند . توی ساحل یک سبد گذاشته اند و تویش کمی منطق ، میزان قابل توجهی حق انتخاب از هر نوع ، و میزان بسیار زیادی شرایط از هر نوع و ...گذاشته اند . حالا هم باید مسیر رفته را برگردد و هم باید در همان حال که شنا می کند ، فکر کند تا وقتی به ساحل رسید ( اگر رسید ) انتخاب کند ...
همهء قدیمی ها هم گفته اند که ازدواج مهم ترین انتخاب زندگی ست ، چون مسلما همه شان در آن موقعیت اگر هم حتی در تصمیمشان کوچکترین شکی نداشته اند در چیزهای دیگر مربوطه عینهو چی توی گل گیر کرده بودند و بعضی هم هنوز از آن تو در نیامده اند .یک آدم عاقلی که اسمش را به یاد نمی آورم گفته که عشق دلیل کافی برای تفاهم نیست و من می گویم که راست گفته . ازدواج در
ایران با یک فرد نیست با یک قوم و قبیله و فرهنگ و شکل و شهر و ساختار اجتماعی محکم است . عشق عزیز فقط جزء انتخاب است و بقیه جزء شرایط . برای همهء آدمهای در این شرایط دعا کنیم و برای من هم !
از پروانه پرسیدند : این همه رنگ برای چیست با این عمر کوتاه ؟
گفت : برای یک پرواز کوتاه !

لیلا | 01:31 PM | :)) (27)