آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« فرهنگ | صفحه اصلی | »


دوشنبه 29 شهریور 1389
پیاده رو

ماشین طرف تو شکم ما بود و ما پشت چراغ قرمز ، جهتش معلوم نبود و نمی شد فهمید قصد حرکتش به کدام سمت است . آقای پدر عصبانی شد و زیر لبی شروع کرد به غر غر : نه چراغ قرمز می فهمن نه سبز ! قد گاو نمی فهمن ...مانترا عقب ماشین توی صندلیش نشسته بود و ما فکر می کردیم چرت می زند که یکهو گفت : مووووووووووووووووو...

***

دختر برادرم امسال مدرسه می رود ، توی حیاط داشته با بچه ها بازی می کرده که یکی از دخترهای دوسال بزرگتر با یک پسر پنج ساله دعوایش می شود و بعد رو می کند به دختر برادرم و می گوید : اصلا بیا بریم دخترا با دخترا بازی کنن پسرا با پسرا ! دختر برادرم با تعجب می پرسد : چرا ؟ و دخترک جواب داده : تو قرآن هم نوشته دخترا با دخترا ، پسرا با پسرا ! ( البته ما نتونستیم به بچه توضیح بدیم که تو قرآن برعکسشو نوشته )))
***

مانترا نشسته بود روی پای دایی و داشت بازی می کرد ، دایی صدایم کرد و گفت : فکر کنم دخترت نیاز به تعویض داره ! و با اشاره شلوار خودش رو که خیس شده بود به من نشون داد ، مانترا رو از بغلش گرفتم و گفتم : ا....شلوار مانترا هم خیس شده ؟
***

دخترم روی صندلی کامپیوتر دایی اش نشسته بود و داشت با ماوس ور می رفت و روی کیبورد می کوبید ، گفتم : علی زندگیتو به باد نده ؟! و زن برادر خاطرنشان کرد که بیشتر زندگی اونه تا برادرم .ما نشسته بودیم به گپ و غیبت و از خدا خواسته بچه را به امان دایی گذاشته بودیم تا زندگی یکی را به باد بدهد که صدای دایی آمد : نه مانترا نه ماوس رو نخور ! کلا هیچ موشی رو نباید خورد دایی جون !

لیلا | 11:04 AM | نظرات (8)