آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« همینجوری | صفحه اصلی | سبیل »


سه شنبه 13 مهر 1389
گزیده

- از هر صد تا یکی ، آخر...
- چه گفتی ؟
- می گویم که از هر صد نفر یک نفر مبتلا به شیزوفرنی است .
- هیچ معلوم هست ...
- جنون دزدی هم ظاهرا به یک درصد می رسد .
- هیچ معلوم هست دربارهء چی حرف می زنی ؟
- اگر یک درصد تمایل به همجنس بازی بین مردها باشد ، طبعا همین حدود بین زن ها هم هست . مفسده جوها به یک درصد می رسند ، دائم الخمرها یک درصدند ، عقب افتاده های ذهنی یک درصدند ، آنهایی که جنون جنسی دارند یک درصدند ، خود بزرگ بین ها یک درصد ، زن های سرد مزاج یک درصد ، تروریست ها یک درصد ، کج خیال ها یک درصد ...
- خواهش می کنم دست از این مهملات بردار.
- خب ، آرام باش و گوش بده . آنهایی که از ارتفاع می ترسند ، معتادهای هروئینی ، غشی ها ، کسانی که جنون آدمکشی دارند ، سیفلیسی ها ، کودن ها – به فرض که اینها هرکدام یک درصد باشد ، سرجمع می شود بیست درصد . اگر بتوانی هشتاد غیر عادی دیگر با همین روند پیدا کنی – البته که می توانی – دلیل آماری به دست می آوری که بشر صد در صد غیر عادی است .

زن در ریگ روان / کوبو آبه / مهدی غبرائی

لیلا | 05:08 PM | کدام یک درصد؟ (41)