آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« با صد هزار مردم تنهایی، بی صد هزار مردم تنهایی | صفحه اصلی | خواب پروانه »


یکشنبه 17 بهمن 1389
no comment

" ببین شیرین هستی؟ خوب گوش بده ببین من چی می گم . من یه مرضی گرفتم . خیلی نایابه .تمام مشکلات من از این مریضی یه . تا حالا به هیچ کس نگفتم . من از صدام بدم می آد . برای همین مرتب حرف می زنم . مثل وقتی که دندون آدم درد می کنه ، دیدی آدم مرتب با زبون فشارش می ده . ببین وقتی تو با زبونت به دندونت فشار می آری برای اینه که می خوای هر لحظه امتحانش کنی . من هم دارم صبح تا شب زر می زنم . پونزده بار تو این دو روز با سارا حرفم شده . گه کشیدم به خودش و زندگیش و دوستاش و به خصوص نامزدش . می فهمی ؟ من نمی تونم صدام رو تحمل کنم . دیدی آدم وقتی صدای ضبط شده ای رو گوش می کنه چه جوری می شه . محاله کسی از صدای خودش خوشش بیاد . حالا یه چیزی بهت بگم . می دونستی همه از بوی گه خودشون خوششون میاد . این جدی یه ها . علمی یه . ولی همه از صدای ضبط شده ی خودشون متنفرند . این به اون در . من دارم حرف می زنم که هر لحظه بفهمم این صدا چقدر داره من رو داغون می کنه "


زندگی مطابق خواستهءتو پیش می رود/یک تکه ابرواقعی/ امیرحسین خورشیدفر

لیلا | 11:10 PM | نظرات (1618)