آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« می زند باران به شیشه | صفحه اصلی | بهیموت »


سه شنبه 20 اردیبهشت 1390
مترجم

t171_02.jpg

عنوان اصلی: فاشیسم
عنوان فرعی: مختصرمفيد: 10
نويسنده: كوين پاسمور
مترجم: علي معظمي
موضوع: جامعه شناسی، سیاست، فلسفه
نوبت چاپ: 1
تاريخ چاپ: بهار 1390
تعداد صفحه: 240
زبان اصلي: انگليسي
شابک: 978-964-209-041-9

لیلا | 12:31 AM | نظرات (178)