آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« مترجم | صفحه اصلی | قصاص »


پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390
بهیموت

دایی علی به مانترا :مانترا بیا راجع به بهیموت برات بخونم
*چهار قرن پیش از مسیح ، بهیموت همان فیل و یا اسب آبی بود که او را چند برابر بزرگ کرده بودند" ...."
( مانترا همچنان جیغ ممتد می کشد )
پدر به مانترا : مانترا عزیزم جیغ نزن بهیموت میاد مامانتو می خوره ها !

* کتاب موجودات خیالی / بورخس

لیلا | 11:23 PM | نظرات (242)