آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« خلط | صفحه اصلی | لیاقت من 256 کاراکتر است »


جمعه 17 تیر 1390
دلیل

یک نفر از ملا نصرالدین خواست خرش را به او قرض بدهد ملا هم گفت نمی توانم ، شخص پرسید چرا و ملا جواب داد : چون خر من سیاه است . شخص گفت خوب چه ربطی دارد و ملا گفت : برای قرض ندادن همین دلیل بس !

از آقای شوهر می پرسم چرا راجع به آخرین کارم ( نقاشی ) نظری ندادی ؟ می گوید : آخه سیاه سفید بود !

لیلا | 12:30 AM | نظرات (20)