آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« July 2006 | صفحه اصلی | September 2006 »


پنجشنبه 19 مرداد 1385
یک گربه بخر !گربه کوچولوی نازنازی ...یه کم برام نازمی کنی!

- بع بع ( در حالی که دنبه تکان می دهد ) خوبه ؟
گربه کوچولو ! ملوسک ! یک کم چاق شدی ها ! خوب کش و قوس نمی دیدی به خودت !
- بع بع ...آخه من یه گوسفندم ! سایز معمولم همینه به مولا !
پیشیکم... توچقدر لجبازی ! خب چرا لج می کنی و می خوای من تو رو... تو ملوسکمو بیشتر دوست نداشته باشم ؟
- بع بع ...من لج نمی کنم جون خودم ...
گربهء به این لج بازی نوبره ! خب حالا چرا میو میو نمی کنی عزیزکم ؟ ( در حالیکه زیر چانهء جانور را قلقلک می دهد ) یک کم برای من که اینقدر عاشقتم میو میو کن !
- بع بع ... نمی خوام دلتو بشکنم . ولی یک کمی برام سخته ! بع بع بعو بعو بعیو بعیو ...بع بع ...
هیچ فکر کردی که مردم وقتی این میو میو کردن مضحک تو رو بشنون . چی پیش خودشون فکر می کنن ؟ اصلا فکر کردی راجع به من چی می گن ؟ لابد پیش خودشون می گن عجب آدم بیشعوریه این صاحب گربهه ! عجب بی عرضه اییه ! حتی نتونست یه گربه رو جوری تربیت کنه که میو میو کنه .
- بع بع بع بع بع بع بع ...
من آدم بدبختیم ! تو هم موجود بی صفتی هستی که با من اینطوری می کنی ! حالا موهات چرا اینقدر فرفریه؟
-................

لیلا | 04:30 PM | بع بع (21)
شنبه 14 مرداد 1385


امروز تولد برادر عزیزمه !
علی جان تولدت مبارک
به امید روزهای بهتر و زیباترت

لیلا | 08:05 PM | نظرات (14)