آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« May 2012 | صفحه اصلی | September 2012 »


دوشنبه 29 خرداد 1391
گذشتم از او

یکی از بزرگترین ضربه‌هایی که می‌خوریم، زمانی‌ست که آدمی که برایمان بزرگ است، دور از اشتباه است، محترم است، خطایی می‌کند. چیزی توی دلمان، جایی در عمق وجودمان می‌شکند، خرد می‌شویم، چون اعتماد به خودمان، به شناختمان و به احساسمان خدشه‌دار می‌شود. عصبانی و ناراحت می‌شویم و در واقع از خودمان می‌رنجیم. چیزی شبیه شکست عشقی و حتی شدیدتر است چون در یک زمان هم شکست عقلی خوردیم و هم احساسمان دروغ از آب در آمده. واقعیت این است که آدمها هیچ کدام آن‌قدرها بزرگ نیستند و ما هیچ وقت از خطا دور نیستیم. شاید لازم باشد برای نشکستن بتی نسازیم.

لیلا | 04:39 PM | نظرات (31)
سه شنبه 16 خرداد 1391
چشمک زدن در تاریکی

سخت‌ترین کار دنیا حرف زدن است.
وقتی طرف از قبل حرف‌های تو را توی سرش دارد.
وقتی طرف جوابهایش را از پیش آماده دارد.
وقتی باورت ندارند.
وقتی همیشه همه‌چیز همینطور تکرار شده.
وقتی همه‌چیز بازی ابلهانه‌ای‌ست.
وقتی منطقی برای حرفهایت توی دنیا وجود ندارد.
وقتی خسته‌ای.
وقتی داری می‌میری
وقتی حرف زدن بلد نیستی

لیلا | 05:16 PM | نظرات (12)