آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« September 2013 | صفحه اصلی | November 2013 »


یکشنبه 5 آبان 1392
آزادی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود

آزادی چیزی نیست که از یاد من و تو برود.JPG

اکریلیک روی بوم / 70*120

لیلا | 12:25 AM | نظرات (5)
ازلی

IMG_9879.JPG

اکریلیک روی پارچه (کانواس) / 150* 150

لیلا | 12:09 AM | نظرات (1)
شنبه 4 آبان 1392
هجوم

2012-09-15 15.14.15.jpg

اکریلیک روی بوم / 100*120

لیلا | 11:54 PM | نظرات (1)