آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


« October 2013 | صفحه اصلی | December 2013 »


یکشنبه 26 آبان 1392
پیری

جوان‌تر که بودم اگر دوست داشتم کسی را ببینم یا صدایش را بشنوم، اگر دلم تنگ می‌شد، درنگ نمی‌کردم. آدم‌ها را بی‌حساب کتاب دوست داشتم و ارتباطاتم تحت تاثیر قضاوت دیگران قرار نمی‌گرفت. این روزها می‌نشینم و هزاربار دودوتا چهارتا می‌کنم، کوچکترین حرفی رویم تاثیر می‌گذارد و اگر با کسی صحبت کنم و ذره‌ای کسالت توی صدایش احساس کنم، مطمئن می‌شوم حوصله‌ام را ندارد و وقتی بعد از یازده سال مصمم می‌شوم شماره کسی را بگیرم و احوالپرسی کنم، می‌بینم که شماره را واگذار کرده و دیگر در دنیای مدرن و تکنولوژیک، کوچکترین ارتباطی با او ندارم و این تنها دلخوشی‌ام که چند تا عدد بود توی دفترچه گوشی هم به باد رفته‌است. اولین نشانه‌های پیری موی سفید، چروک‌های ریز دور چشم، خط لبخند و یا حتی فراموشی و بیماری نیست. تعلل در دوست داشتن و ارتباط با دیگرانی که دوستشان داریم نخستین نشانه پیری‌ست.

لیلا | 09:24 PM | نظرات (5)