آدم بايد هر روز مقداري موسيقي گوش کند، يک شعر خوب بخواند، يک نقاشي قشنگ ببيند و اگر پا داد يک جمله عاقلانه نيز بگويد.
(گوته)
بیلبیلک

Shakhe Niloofar

پست الکترونیک
leylaa@leylaa.com
 Yahoo Messenger
خروس
انجمن داستان بیهقی
مجله الکترونیکی عقربه
نوشته ای بر جدایی نادر از سیمین
گهگداري مانترا
نوشته ای بر قهوه تلخ
برای لیلا یا تیله های ما بیهوده نیستند
آن مرد ، معمار است !
بایگانی
موضوعی:
قبل از مرگ اول (3)
من (33)
مادرانه (16)
مرگ (5)
نقاشی‌هایم (3)
نوشته‌های پیشین (16)
نیشتو ببند ! (15)
هیچکدام (24)
اندر حکایات من ، آقای "کاف " و درآمد زایی ! (3)
بعد از مرگ اول (58)
دور سوم چرخه (54)
داستان (22)
روزنوشت (94)
ماهانه:
Archives
ببینید
نقاشیهای من

Powered by
Movable Type 2.661
G A R D O O N . I R

Syndicate
XML

L E Y L A A . C O M


صفحه اصلی

یکشنبه 5 آبان 1392
آزادی چیزی نیست که لب تاقچه عادت از یاد من و تو برود

آزادی چیزی نیست که از یاد من و تو برود.JPG

اکریلیک روی بوم / 70*120

لیلا | 12:25 AM | نظرات (5)
ازلی

IMG_9879.JPG

اکریلیک روی پارچه (کانواس) / 150* 150

لیلا | 12:09 AM | نظرات (1)
شنبه 4 آبان 1392
هجوم

2012-09-15 15.14.15.jpg

اکریلیک روی بوم / 100*120

لیلا | 11:54 PM | نظرات (1)